cỘNG TÁC VIÊN

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

Quyền Lợi và Công việc
Cộng tác viên

check

CTV được tạo 1 website tiếp thị liên kết, thông tin trên website hoàn toàn của CTV.

check

CTV đang bài tuyển sinh, tư vấn và tìm kiếm học viên học lái xe ô tô đúng thông tin, hồ sơ trung tâm thông báo.

check

Học viên của CTV tư vấn tuyển sinh đã đăng ký và đóng đủ tiền vào khóa tại Trung tâm.

Mức hoa hồng được thanh toán

F1

Hoa Hồng CTV F1 (Người giới thiệu được CTV F2, mà F2 là người tuyển hồ sơ trực tiếp về Trung tâm)

Hoa hồng 100,000đ/ 1 hồ sơ F2 mang về trung tâm. (Thỏa điều kiện mục I)

F2

Hoa Hồng CTV F2 (Người tuyển hồ sơ trực tiếp về Trung tâm).

Hoa hồng 1.000,000đ/ 1 hồ sơ tự mang về trung tâm. (Thỏa điều kiện mục I)

Hình thức thanh toán hoa hồng

Hoa hồng thanh toán cho CTV: Hoa hồng được tổng hợp thanh toán 2 lần/tháng.  

        Lần 1: Số liệu tổng hợp từ ngày 01 – 15/tháng. 

        Lần 2: Số liệu tổng hợp từ ngày 16 – hết tháng.

Số liệu sau khi tổng hợp xong, chuyển qua kế toán kiểm tra và duyệt thanh toán.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản/tiền mặt.

Mỗi cá nhân vừa có thể tuyển CTV (hưởng hoa hồng F1) vừa có thể tuyển học viên (hưởng hòa hồng F2 mang hồ sơ trực tiếp về Trung Tâm)