ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BẰNG LÁI XE B2, C TẠI BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

THÔNG TIN CHUNG
Hạng B2: 18 Tuổi trở lên
Hạng C: 21 tuổi trở lên

HẠNG B2

HẠNG C

LÝ THUYẾT
01 tháng
  1. Pháp luật GT đường bộ
  2. Cấu tạo và sửa chữa thông thường
  3. Nghiệp vụ vận tải
  4. Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
  5. Kỹ thuật lái xe
01 tháng
  1. Pháp luật GT đường bộ
  2. Cấu tạo và sửa chữa thông thường
  3. Nghiệp vụ vận tải
  4. Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
  5. Kỹ thuật lái xe
KIỂM TRA LÝ THUYẾT
Kiểm tra kiến thức 5 môn lý thuyết
Kiểm tra kiến thức 5 môn lý thuyết
THỰC HÀNH
01 tháng
1.Tập lái tại sân.
– Tập xe không nổ máy.
– Tập xe có nổ máy tại chổ
– Tập lái trong bãi phẳng.
– Tập tiến lùi chữ Chi.

2.Tập lái trên đường trường
– Tập lái xe trên đường trung du
– Tập lái xe trên đường phức tạp.
– Tập lái xe ban đêm, có tải.
– Tập lái xe số tự động.
3.Bài tập tổng hợp (10 bài hình).
04 tháng
1. Tập lái tại sân.
– Tập xe không nổ máy.
– Tập xe có nổ máy tại chổ
– Tập lái trong bãi phẳng.
– Tập tiến lùi chữ Chi.

2.Tập lái trên đường trường
– Tập lái xe trên đường trung du
– Tập lái xe trên đường phức tạp.
– Tập lái xe ban đêm, có tải.
3. Bài tập tổng hợp (10 bài hình).
KIỂM TRA THỰC HÀNH
Kiểm tra 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường trường
Kiểm tra 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường trường
THI TỐT NGHIỆP
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm mày vi tính do máy chấm (26/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình, chữ Chi, đường trường do thầy giáo chấm.
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm mày vi tính do máy chấm (28/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình, chữ Chi, đường trường do thầy giáo chấm.
ÔN SÁT HẠCH
03 ngày
03 ngày
THI SÁT HẠCH THỬ
01 buổi
01 buổi
THI SÁT HẠCH
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm máy vi tính (26/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình trên sân cảm ứng do máy chấm, đường trường do sát hạch viên chấm.
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm máy vi tính (28/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình trên sân cảm ứng do máy chấm, đường trường do sát hạch viên chấm.
Lưu ý:
–  Học viên phải vượt qua kỳ kiểm tra các môn lý thuyết mới bắt đầu học thực hành lái xe.
–  Tùy theo địa phương gần xa mà quá trình tập đường trường sẽ kết hợp với bài tập tổng hợp
–  Để đảm bảo đậu phần thực hành ở Thi sát hạch, học viên cần luyện tập 03 giờ liên tục ở sân Thi sát hạch và thi thử.