Nhân viên Marketing tổng hợp

 

  • Mô tả công việc:
   • Tìm hiểu và phân tích sản phẩm, thị trường để đưa ra kế hoạch Marketing hàng tháng.
   • Xây dựng ý tưởng, kịch bản thực hiện TVC, clijps và các video liên quan đến sản phẩm/ngành.
   • Xây dựng các kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo facebook Ads và các mạng Xã hội khác trên các website
   • Giám sát hoạt động marketing, thực hiện báo cáo theo tháng/quý cho cấp trên.
   • Theo dõi và đo lường các chỉ số liên quan để đánh giá được mức độ hiệu quả của các hoạt động marketing và đảm bảo đạt được KPIs đặt ra.
  • Yêu cầu:  – Kinh nghiệm từ 2 năm lĩnh vực Marketing
    • khả năng mỹ thuật tốt, năng động, sáng tạo logic và chủ động trong công việc
    • Hiểu biết sâu sắc về digital và web SEO/SEM, các công cụ tối ưu hóa bao gồm Google Analytics và Adwords, FB, Ads..